دیدار دادستان کل عمان با رئیس قوه قضاییه/ قول همکاری عمان برای پیگیری حقوق خانواده‌های شهدای منا