تماشا کنید: اولین کامیون خودران جهان بدون کابین راننده معرفی شد