از فراخوان حمایت بانک های اروپایی تا عرضه پژو ۲۰۰۸ در دی ماه