مدیرعامل پژو هفته آینده برای فروش ۱۵۰ هزار دستگاه پژو به ایران سفر می‌کند

رویترز اعلام کرد مدیر عامل پژو هفته آینده به ایران سفر می‌کند تا فروش ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال و ۳۰۰ هزار خودرو در سال ۲۰۱۷ را با ایران قرارداد ببندد.