فروش مجدد گلکسی نوت ۷ از دهم مهرماه در کره جنوبی آغاز می شود