انتقاد از جریان نوکیسه و اشرافیت جدید/ برجام نتوانست پاسخگوی توقعات ایجاد شده باشد

در بیانیه جبهه پایداری آمده است: دشمن در صدد است تا انتخابات ۹۶ را به صحنه صرفا سیاسی با محوریت برجام‌ها تبدیل کند و سیر آن در جهت گزینش عملکرد واقعی مسئولان نباشد و مردم در مورد عملکرد ۴ سال گذشته دولت سوالی نکنند.