تسلط نیروهای سوری بر اردوگاه حندرات در شمال حلب

نیروهای دولتی سوریه کنترل منطقه‌ای مهم را در شمال شهر حلب در دست گرفته‌اند.