حذف یارانه سوخت همواره یکی از معضلات کشورها بوده است/شرط حذف یارانه، ثبات نسبی اقتصاد کلان است