اوباما: سازمان های امنیتی آمریکا تمام گزینه ها را در مورد سوریه بررسی کنند

رئیس جمهور آمریکا از تمامی سازمان های امنیتی این کشور خواست تا تمام گزینه ها را در مورد بحران سوریه بررسی کنند.