جدیدترین تصمیم باراک اوباما درباره سوریه

اوباما از همه سازمان های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا خواست تمامی گزینه ها درباره سوریه را بررسی کنند.۱۸:۲۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر