نوحه سرایی حضرت عباس ابن علی توسط مداح اهل بیت + فیلم

فیلمی از نوحه خوانی محمود کریمی در شب تاسوعای حسینی سال ۱۳۹۴ چیذر هیات رایت العباس را مشاهده می کنید.