غرق شدن قایق حامل اتباع خارجی در ترکیه

بر اثر غرق شدن قایق حامل اتباع خارجی در سواحل ترکیه، ۴ نفر کشته و ۲۳ نفر ناپدید شدند.