داعش با جنازۀ اعدامی‌ها چه می‌کند؟

یک منبع محلی در استان نینوا گفت که گروه تروریستی داعش به طور ناگهانی اعلام کرد که جنازه اعدام شدگان را به خانواده هایشان در موصل تحویل نمی دهد….