مدال آور المپیکی در مراسم مرحوم نوروزی(عکس)

حسن یزدانی یکی از مهمان هایی بود که امروز در مراسم سالگرد از میان رفتن کاپیتان فقید پرسپولیسی ها حضور داشت.