مالیات بر ارزش افزوده باید در اختیار شهرها قرار گیرد

رئیس شورای عالی استان‌ها بر لزوم تسریع در لایحه مدیریت واحد شهری تأکید کرد و گفت: باید واگذاری درآمد حاصله از مالیات بر ارزش افزوده به خزانه دولت حذف شود و به صورت شفاف و سریع در اختیار شهرها قرار گیرد.