اسماعیل حلالی: به تجربه پیکان باختیم

سرمربی تیم فوتبال هف سمنان گفت که تفاوت تیمش با پیکان تجربه بازیکنان تیم حریف بود.