سناتور ارشد: کاخ سفید درخواست مصالحه بر سر قانون ضد عربستان را رد کرد