ربیعی از نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینی خراسان شمالی بازدید کرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نمایشگاه دستاوردهای صندوق کارآفرینی امید در بجنورد بازدید کرد.