ساختمان آموزشی گلد کیدز رونمایی شد

ساختمان آموزشی گلد کیدز با همکاری ال‌جی، گلدیران و خیریه مهرآفرین رونمایی شد.