ادعای کیکر/ تاخیر در بازگشت داگلاس کاستا به میادین

داگلاس کاستا، ستاره برزیلی بایرن مونیخ دیرتر از موعد مقرر، آماده همراهی مونیخی ها خواهد شد.