مسعود بارزانی: توافق با عبادی برای حل اختلافات موجود