مهم ایجاد لبخند بر چهره مردم و بیکاران است نه دشمن/ امریکا تحریم‌های تازه اعمال می‌کند و هنوز عده ای تردید دارند او رفیق است یا دشمن!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طرف مقابل برای فشار اقتصادی آرایش جنگی گرفته است، تحریم های تازه اعمال میکند و به اموال شما دستبرد میزند و عده ای هنوز در تردید هستند که آیا او رفیق است یا رقیب یا دشمن!