بخشنامه جدید داعش درخصوص اجساد اعدامی‌ها

گروه تروریستی داعش در بخشنامه‌ای به مراکز پزشکی قانونی، تحویل اجساد اعدامی‌ها را به خانواده‌هایشان ممنوع کرد.