کاهش ارزش ریال عربستان در برابر دلار در بازار معاملات آتی

بعد از تصویب قانون تعقیب قضایی عاملان حادثه یازده سپتامبر، ارزش ریال عربستان در بازار معاملات آتی در برابر دلار کاهش پیدا کرد.