ادعای موندودپورتیوو:/ برنامه ضد بارسایی یوونتوس برای حفظ دیبالا