بارزانی از توافق با حیدر العبادی خبر داد

بارزانی اعلام کرد با نخست وزیر عراق درباره حل کلیه مشکلات موجود میان منطقه کردستان و دولت مرکزی به توافق رسیده است.