بارش شدید باران مراسم نوروزی را قطع کرد/ آسمان در سالمرگ نوروزی گریست (عکس)