ژوردی آلبا:/ پیروز شدن بدون مسی زحمت بیشتری دارد

بارسلونا با اینکه لئو مسی را برابر گلادباخ در اختیار نداشت، توانست در زمین این حریف سرسخت آلمانی به پیروزی ۲-۱ دست یابد.