جمعیت بحرینی: اظهارات وزیر خارجه نظر شخصی او است

یک جمعیت بحرینی تأکید کرد، اظهارات وزیرامورخارجه بحرین در تمجید از شیمون پرز رئیس سابق رژیم صهیونیستی، نظر شخصی او است….