اولین توافق اوپک برای کاهش تولید بعد از ۸ سال / زنگنه:تصمیم اوپک استثنایی بود