حرکت ارزنده مهاجم خارجی پیکان (عکس)

گادوین منشا نیجریه ای با نشان دادن نام امام رضا(ع) جشن گل خود را برگزار کرد.