خدمات جدید اینترنت بانک صادرات

به گزارش ایران خبر، این بانک با هدف افزایش دسترسی مشتریان به خدمات نوین بانک در راستای عملیاتی شدن برنامه های ابلاغی از سوی مدیر عامل سامانه اینترنتی را ارتقا داد و خدماتی همچون: قابلیت باز شدن صفحه سی گردش آخر حساب در پنجره جدید در خدمت خلاصه حساب، نمایش نمودار خطی سی گردش آخر […]