نعمت زاده: اولین خودور تولید مشترک ایران و فرانسه

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنایع ایران پس از دیداربا رئیس هیات مدیره گروه صنعتی »پ.اس.آ» سازنده خودرو پژوسیتروئن گفت: بعد از توافق برجام وارد مذاکره با خودروسازان متعدد از سراسر جهان شدیم که اولین مورد که به سرمایه گذاری مشترک ۵۰.۵۰ رسیده است، شرکت خودروسازی پژوسیتروئن است.۱۹:۳۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر