نفت تهران ۷- مهرگان دره شهر۱ / جشنواره گل شاگردان دایی

تیم نفت تهران توانست با نتیجه پرگل ۷ بر ۱ برابر مهرگان دره شهر به مرحله بعد جام حذفی صعود کند.