تماس تلفنی نماینده سید حسن نصرالله با خانواده «ناهض حتر»

مسئول روابط عربی حزب الله در تماس تلفنی درگذشت ناهض حتر نویسنده و خبرنگار اردنی را به خانواده او تسلیت گفت.