مسکو هشدار داد: استفاده تروریست‌های سوریه از سپر انسانی

وزارت امور خارجه روسیه درخصوص استفاده گروه‌های تروریستی از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی در حلب هشدار داد.