بیانیه مهدی مهدوی بعد از خداحافظی؛/ دلم برای همه تنگ می شود؛ مخصوصا معروف

مهدی مهدوی در مراسم قهرمانی بانک سرمایه رسما از تیم ملی خداحافظی کرد.