دی میستورا: مذاکرات سوریه، شاید وقتی دیگر!

فرستاده وی‍ژه سازمان ملل متحد در سوریه اعلام کرد، در شرایطی که همچنان گلوله باران ها در سوریه ادامه دارد از سرگیری مذاکرات دشوار است.۲۰:۰۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر