انجام حرکات ورزشی خطرناک در برزیل + تصاویر

به گزارش ایران خبر، این تصاویر باورنکردنی لوییس فرناندوکاندلای بی باک را نشان می دهند که در ارتفاع ۱۰۰۰۰پایی از سطح زمین آویزان شده است. او بدون هیچ طنابی و صرفا با اتکا به آمادگی جسمانی از صخره ای در کوهستان برزیل خود را نگه داشته است. لوییس می گوید: این خطرناکترین کاریست که تاکنون […]