از قیمت خودرو دست دوم خارجی تا بهای سکه و ارز در بازار

بسته نبض بازار امروز به بررسی قیمت خودرو دست دوم خارجی و قیمت سکه و ارز در بازار آزاد پرداخته است.