بشار اسد در غزه!

یک فلسطینی ساکن اردوگاه جبالیا در نوار غزه اسم پسر اول خود را بشار اسد نامید….