«لغو وتوی اوباما مایۀ شرمساری رئیس‌جمهور»

یک مفسر سیاسی می‌گوید تصویب طرح ۱۱ سپتامبر در کنگرۀ امریکا مایۀ «شرمساری شدید» رئیس‌جمهور این کشور است.