چهارمین نکوداشت بین المللی مولانا با حضور هنرمندان برگزار شد