طالبی: من بسیجی نیستم؛ خاک پای بسیجیان هستم

ابوالقاسم طالبی در کارگاه انتقال تجربه گفت: عده‌ای به من می‌گویند که بسیجی هستی؛ اما من در پاسخ به آنها می‌گویم که من بسیجی نیستم، بلکه خاک پای بسیجیان هستم.