ولیعهد عربستان وارد آنکارا شد

محمد بن نایف برای دیدار با مقامات ترکیه و گفتگو درخصوص مسائل خاورمیانه، وارد آنکارا شد.