نجفی: سلاح های هسته ای رژیم اسرائیل تهدیدی جدی و مستمر علیه صلح و امنیت است