مهدوی رسما از تیم ملی والیبال خداحافظی کرد

شماره ۱۳ والیبال ایران به طور رسمی از تیم ملی خداحافظی کرد.