زیرساخت‌هایی برای رفع مشکلات بازگشت زائران اربعین آماده شده است