وزیر خارجه بحرین: آمریکا با این کار به خودش شلیک کرد!

وزیر خارجه بحرین هشدار داد پیامدهای قانون آمریکا که به خانواده های قربانیان حوادث ۱۱ سپتامبر اجازه شکایت ضد عربستان را می دهد، گریبانگیر آمریکا خواهد شد.۲۰:۲۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر