سامسونگ در حال بررسی علت داغ شدن بیش از حد نوت‌های ۷ تعویضی است